Na rostliny čeká během pěstebního cyklu mnoho nebezpečí. Často se opakující nebo dlouhodobý stres může významně a negativně ovlivnit nejen růst a kondici, ale i kvalitu úrody a výnos. S méně intenzivními stresy by se jinak zdravá rostlina měla umět vypořádat sama.

V letních měsících jsou hlavním rizikem dlouhodobé sucho a horko. Tyto faktory pocítíte při outdoor i indoor pěstování a bez ohledu na to, zda pěstujete zeleninu, bylinky či ovocné keříky. Během pěstování se ale můžete setkat i s dalšími šoky a stresovými situacemi. Přirozenou výbavou rostlin jsou speciální, v genech zakódované, mechanismy, které je před následky stresů chrání a podporují tak jejich přežití. Tak ale také znemožňují úspěšné pěstování a velké sklizně.

Abiotické stresové faktory rostlin

Botanická teorie člení hlavní abiotické (nesouvisející s živými organismy) stresové faktory na fyzikální a chemické. Každý druh i odrůda mohou mít odlišnou úroveň přirozené rezistence vůči těmto stresorům. Působení některých faktorů je úzce provázané. Geneticky vrozenou obranyschopnost je možné povzbudit dokonalou péčí, vhodnou základní výživou a účinnými doplňky.

Fyzikální stresyAbiotické stresy rostliny (horko, sucho, znečištěné ovzduší a další)

 • Náhlé i dlouhodobé vysoké nebo nízké teploty způsobují závažné problémy od zpomaleného růstu přes degradaci částí rostliny až po uhynutí.
 • Dlouhodobý nedostatek vody a sucho omezuje vývoj i produktivitu plodin.
 • Mechanické stresy (poranění, přesazení) oslabují rostlinu a činí ji náchylnější k nemocem.

Chemické stresy

 • Deficit kyslíku v substrátu je rizikem hlavně pro bezvadný vývoj kořenového systému a tedy i příjem živin.
 • Přirozené nebo umělé zasolení zeminy zvyšuje osmotický potenciál a snižuje příjem vody.
 • Toxické ionty v zemině nebo vodě narušují minerální rovnováhu a příjem živin.
 • Znečištěný vzduch obsahující vysoké koncentrace NOx, SO2, NH3, O3 poškozuje rostliny nebo zrychluje jejich stárnutí.
 • Přítomnost těžkých kovů v substrátu ohrožuje život rostliny i zdravotní nezávadnost úrody.
 • Nadbytek ozónu kolem zelených částí poškozuje celé rostliny, snižuje výnos a redukuje reprodukci.
 • Nadbytek světla přispívá k tvorbě kyslíkových radikálů, např. ozónu, a následné destrukci chlorofylu.

Doc. RNDr. Jana Řepková, CSc. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy Univerzity tvrdí, že

Odolnost ke stresovým faktorům spočívá v tom, že stresový faktor dočasně aktivuje fyziologické procesy, ale také specifické geny, které poskytují ochranu. Stresové proteiny mají dlouhou životnost (až stovky hodin) a jestliže se rostliny se stejným stresovým faktorem setkají opakovaně v dohledné době, jsou proti nim chráněny od samého začátku.

Pro úplnost dodejme, že mezi biotické stresy (související s živými organismy) řadíme např. škůdce, nemoci rostlin, viry nebo plísně.

Jak horko a vysoké teploty ohrožuje rostliny

Rostliny mají o několik stupňů vyšší vnitřní teplotu než okolní vzduch. Na tepelný šok reagují rostliny syntézou speciálních proteinů už po několika minutách, přičemž jejich hlavním cílem je přežít.

 1. rizikem jsou pro rostliny jak náhlé výkyvy, tak dlouhodobě vysoké teploty
 2. na teploty citlivější a horkem ohroženější jsou mladší rostliny a nové výhonky
 3. v reakci na horko se aktivují obranné geny, mění se metabolismus a další vnitřní procesy
 4. horko způsobuje poruchy růstu a celkového vývoje
 5. oslabená rostlina mění zbarvení (žloutnutí, fialovění aj.)
 6. nadzemní části trpí chlorózou, nekrózami a deformacemi
 7. snižuje se schopnost rozmnožování, listy a plody opadávají, rostliny vadnou nebo umírají

Optimální teplota se u rostlin může odlišovat podle druhu a vrozených dispozic, množství světla nebo fáze životního cyklu. Kromě teploty má na úspěšnost fotosyntézy vliv také hladina CO2. Jak správně využít oba faktory, které spolu velmi úzce souvisí, si přečtěte v článku o správné regulaci teploty a CO2.

Horko má vliv i na zálivku v nádržích. Při zvýšení teploty se ve vodě snižuje obsah kyslíku, což zásadně ohrožuje vývoj kořenového systému i život celé rostliny.

Také nezapomeňte, že život rostlin ovlivňuje relativní vlhkost vzduchu.

 • Čím jsou rostlinky mladší, tím vyšší vlhkost potřebují.
 • Jejich listy a kořenový systém zatím nejsou tak rozvinuté, aby v suchém prostředí rostlina prosperovala.
 • Naopak, v pozdní fázi květu je ideální vlhkost nízká, klidně pod 40 %.
 • Tím se redukuje riziko plesnivění květů a plodů.

Dopady sucha na rostlinyRajče postižené horkem a suchem

 • sucho je doprovázeno nízkou vlhkostí vzduchu
 • lépe jsou proti suchu chráněny rostlinné druhy s kratším životním cyklem
 • při dehydrataci plní ochrannou funkci buněk polysacharidy
 • suchý substrát nepodporuje rozvoj nových kořenů
 • rostliny se proti nedostatku a úniku vody brání uzavřením průduchů na listech
 • snižuje se odpar vody a uzavřené průduchy snižují účinnost fotosyntézy
 • dehydrované rostliny mohou nezdravě urychlit svůj vývoj a věnovat energii rozmnožování a tvorbě semen
 • poškozená úroda ovlivní i kvalitu vaporizace

Nejúčinnější ochrana před suchem a horkem

Zajistěte rostlinám takové podmínky, které je budou před účinky horka a sucha co nejvíce chránit. Malým sazenicím a řízkům dopřejte pohodlí plastových skleníčků.

Při indoor pěstování můžete mikroklima regulovat pomocí potrubních ventilátorů a cirkulačních větráků. Užitečným pomocníkem jsou regulátory a controllery, o kterých si můžete přečíst v článku Regulace elektroniky pro indoor pěstování.

Vhodné indoor podmínky ve fázi růstu

 • teplota za světla: 21-28 °C, teplota v noci: 18-23 °C
 • vlhkost: 50-70 %

Vhodné indoor podmínky ve fázi květu a tvorby plodů

 • teplota za světla: 21-26 °C, teplota v noci: 18-23 °C
 • vlhkost: 35 -50 %

Vztah mezi teplotou a vlhkostí je ovšem komplikovanější. Článek o Vapor pressure deficit (VPD) vám pomůže porozumět oběma veličinám opravdu dokonale a vy tak budete na letní sucho a horko důkladně připraveni. Společně s informacemi z článku o CO2 a teplotě tak získáte pokročilý přehled o tom, jak dosáhnout co nejproduktivnějšího prostředí a vynikající sklizně.

Regulované prostředí je jednou z hlavních výhod indoor pěstování

Pro boj s vysokými teplotami nebo suchem vám doporučujeme prohlédnout si tyto tři prodejní kategorie se speciálně vybranými produkty:

Jak správně předpokládáte, v uzavřených pěstebních boxech je mnohem snazší zajistit rostlinám optimální teplotu i vlhkost. Počítejte s tím, že nárůst venkovních teplot může mít vliv na ideální nastavení minimální rychlosti otáček ventilátoru, hystereze a dalších parametrů uvnitř stanu. Správným krokem je proto CMH nebo LED osvětlení, které emituje méně tepla než HID lampy. Teplotu snižují i reflektory s aktivním chlazením (tzv. Cooltube) nebo heatshield, tepelný štít pro stínidla Adjust-A-Wings.

Při outdoor pěstování vycházejte ze zkušeností z minulého roku nebo prosté úvahy. Většině rostlin se daří na vzdušném místě - bez průvanu, ale s přirozenou cirkulací vzduchu. Nevystavujte je celý den spalujícímu žáru a pokud snad ano, postarejte se, aby měly vždy dokonale vlhký substrát a dost živin.

Samozřejmostí je sledování vývoje a pravidelné zalévání podle potřeb rostlin. Nejefektivnějším řešením je automatická závlaha. Na zalévání zahrady doporučujeme solární závlahu, některý z mnoha hospodárných zavlažovacích systémů od Autopot nebo hydroponické systémy od Terra Aquatica a Nutriculture. Komplexnějším řešením jsou závlahové komplety.

Teplotu a vlhkost vzduchu venku sice snadno změříte, třeba pomocí digitálního teplo/vlhkoměru, ale bohužel ji moc neovlivníte. Můžete však přispět k tomu, aby extrémní počasí nebylo pro rostliny fatální. Také dalším abiotickým stresovým faktorům lze alespoň částečně předcházet.

Základní pravidla na ochranu před abiotickými stresy a šoky

 • před extrémními teplotami chraňte vždy celé rostliny (kořeny i nadzemní části)
 • nádrže s živným roztokem nevystavujte přímému světlu a udržujte teplotu mezi 18 a 26 °C, například pomocí chlazení do nádrže
 • udržujte substrát a kořenový bal optimálně vzdušný i vlhký
 • některé abiotické stresy objevující se v kořenovém prostředí vyřeší používání textilních květináčů
 • při klíčení a výsadbě využijte sadbovacích médií, díky kterým lze rostliny snadno přesadit do větší pěstební nádoby
 • nepřesazujte zbytečně často, pokud ano, tak vždy s nejvyšší opatrností zabraňte mechanickému poškození
 • usnadněte rostlinám adaptaci na nové podmínky
 • pomocí rozprašovače občas zavlažte i nadzemní části rostlin
 • ultrazvukový zvlhčovač pomůže udržet optimální vlhkost
 • množení rostlin, řízkování nebo prostřihávání provádějte pouze pomocí sterilních nástrojů
 • povzbuzujte přirozenou odolnost přísadami na přírodní bázi
 • ověřte si, že pěstujete v netoxickém a nepřesoleném substrátu nebo zemině
 • pamatujte na bezvadnou kvalitu a filtraci vody, zabraňte její kontaminaci nebo ji vyčistěte pomocí vodních filtrů a reverzní osmózy
 • zajistěte, např. pomocí cirkulačních větráčků, aby vzduch kolem rostlin neustále mírně proudil
 • nikdy nepěstujte v evidentně znečištěném ovzduší a špinavém prostředí, dodržujte hygienu pěstebního prostoru

Pamatujte, že čím více stresových faktorů na rostlinu působí, tím více rostliny strádají.

Vitalink Chill na horko, Vitalink Hydrate na sucho.Aklimatizace a revitalizace rostlin poškozených suchem a vysokými teplotami

Tropické keře nebo vyšlechtěné „horkuvzdorné“ rostliny jsou před vysokými teplotami a suchem chráněny lépe než plodiny zvyklé na mírné evropské podnebí. Jejich přirozenou odolnost proti letním stresům je vhodné za nepříznivých podmínek posílit. Jako vždy, prevence je výhodnější než řešení následků zanedbané péče.

Doplňky VitaLink Hydrate a Vitalink Chill obsahují účinné auxiny, betainy, gibereliny a další prospěšné látky. Při dlouhodobé aplikaci zvyšují rezistenci na sucho i horko, a také zlepšují hospodaření s vodou. Oba přípravky se dají využít preventivně i při akutním řešení problému. 100% organickou vzpruhou je Biobizz Alg-A-Mic.

Další možností, jak chránit rostliny před suchem a horkem, jsou přísady s dobře vstřebatelným křemíkem. Ten podporuje tvorbu silných a pevných buněk a celkovou odolnost proti různým stresovým situacím.

Dobře vstřebatelný křemík chrání rostliny před horkem a suchemNásledující doplňky můžete použít do zálivky nebo jako postřik na listy.

Odolnost rostlin proti suchu zvyšují také prospěšné mykorhizní houby a trichoderma. Najdete je v produktech Terra Aquatica Trikologic (dříve GHE Trichoderma) a Trikologic S (dříve GHE Subculture).

Další produkty, které vám pomohou se vypořádat se s vysokými teplotami najdete v kategorii Horko a jiné letní problémy.

Zdroje:

 • https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/js13/genetika/web/pages/08-rezistence-k-abiotickym-faktorum.html
 • https://www.zahradaweb.cz/horko-jako-pricina-poskozeni-rostlin/
Tyto stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním těchto stránek s tím souhlasíte. Další informaceSouhlasímNastavení